Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/11/2020 09:56, số lượt xem: 171

Đêm ngồi hóng chuyện ở quê xa
Lũ lớn miền Trung ngập nóc nhà
Đất lở nhiều người không lối chạy
Dòng ùa lắm mệnh nửa đường la
Cháu mất bà rồi, con khóc mẹ
Cô đòi chú lại, đứa kêu cha
Đau thương nước Việt Nam mình quá
Chắp, Niệm, xin, cầu... Phật độ qua...

02-11-2020