Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/01/2023 15:54, số lượt xem: 35

Ôi cuộc đời rộng lớn mênh mông
Tôi ngẫm mình nhỏ bé biết bao
Ở đâu đay trong cuộc đời này
Có biêt bao đoạ đầy cay đắng
Tôi cũng vậy, cũng từng cũng trải
Chút ít của đời cũng thế thôi
Đời đã cướp tất cả của tôi
Thời trai trẻ biết bao khát vọng
Được tung bay bằng đôi cánh này
Tới mọi miền tới khắp mọi nơi
Ôi! Thế đấy thời trai trẻ của tôi
Nó chạy theo năm tháng thời gian
Để tôi đuổi hoài tìm mãi
Khi dừng lại thì râu dài tóc bạc
Bất lực trước đời tôi nhắm mắt
Âm thầm tôi chịu thế vậy thôi
Tôi đã mất đôi tay này rắn trắc
Một chân này đứng vững cũng khó khăn
Tôi biết sao ôi dòng đời khắc nghiệt
Chiến trinh dài lại nối tiếp chiến trinh

01.2001