Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/11/2018 17:17, số lượt xem: 269

Lục bình màu hoa tím khúc sông
Thân thương vẻ đẹp mấy ai trông
Mong manh dễ úa hờn ôm phận
Mỏng mảnh mau tàn tủi kiếp không
Mộng được đôi lần ghim lẵng đẹp
Mơ cần một lúc cắm bình hồng
Xoè tay quyện sắc đời thôn nữ
Bọt nước bèo trôi rũ cánh bồng...

30/11/2013