Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/10/2022 20:41, số lượt xem: 46

Hoa nào mà chẳng đẹp
Hoa nào mà chẳng xinh
Hương hoa tuy có khác
Kể ra cũng buồn tình…
Hoa thì được chăm sóc
Sao hoa chẳng được chăm
Chẳng được bầy được cắm
Ôi cuộc sống vô tình…
Chỉ mỗi chàng trai ấy
Hoa nào cũng yêu thương
Nhìn hoa nào cũng đẹp
Luận bình thật công minh…
Bạn! nếu đọc dòng thơ
Nghĩ bụng mình xem nhé
Chàng trai ấy là ai?
Có thể bạn hoặc tôi
Cũng có khi tất cả
Nếu bạn sống công bằng
Chẳng so bì – ví cạnh
Đời bạn không oán hờn
Luôn sống trong thanh thản…

09.2000