Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/11/2015 06:56, số lượt xem: 368

Ước như hòn đá
Nằm trơ giữa trời
Mặc kệ thói đời
Lọc lừa gian dối
Bạn đường ai hỡi
Sánh bước cùng tôi
Tha hương góc trời
Lành tâm hướng thiện
Trần gian sinh biến
Phật độ can qua
Cúi lạy Di Đà
Tai xa nạn bỏ
Cùng dòng máu đỏ
Chung một mầu da
Khổ góc Ta bà
A Di Đà Phật…

24-10-2015