Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/05/2021 09:29, số lượt xem: 100

Hôm nay chính hội đền Cao
Đánh ba hồi trống chiêng chào hội xuân
Dâng hương đền Cả tiếp phần
Đền Cao đón kiệu kỳ lân dẫn đầu
Đội cồng nối tiếp theo sau
Rồi đến các kiệu sắc mầu nghiêm trang
Dòng người lặng lẽ theo hàng
Qua đền Bến Cả, Bến Tràng, đền Cao
Lễ làm hương kính dâng vào
Thiên Bồng Đại tướng quân là họ Vương
Rộn ràng nô nức con đường
Bánh dầy thi giã nhẽ thường chè kho
Dân gian nhiều lắm những trò
Đập liêu, đấu vật, mệt phờ vịt, dê,...
Hát chèo, quan họ hương quê
Kính mời du khách nhớ về hội nha
Tháng Giêng Âm lịch hai ba
Tại xã An Lạc huyện là Chí Linh
Nay lên thị xa rồi mình
Hải Dương tên tỉnh địa linh Thiên Bồng...

22/02/2014