Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/02/2023 08:47, số lượt xem: 57

Nhìn xem chị đó đang xung trận
Ngó thấy anh kia mải thủ đòn
Bác vội trèo tường cho cảnh rõ
Cô mau kéo ghế chỉnh khung dòm
Ui choa sợ vợ nhà không nóc
Ấy nhá khinh chồng rỏ mất hom
Phải tớ no đòn không thế được
To còi… bữa trước khối người nom…

16-02-2023