Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/09/2022 20:17, số lượt xem: 29

Thông minh và hiểu biết
Bất kể ra làm sao
Đánh đồng như nước ao
Trong đám người không biết…

Nghe nhiều lời chế nhạo
Cứ tưởng lỗi do mình
Thế là ngồi lặng thinh
Nhìn bầy đàn mếu máo…

Chưa gặp người tốt tính
Hay chưa đủ chân thành
Sai - đúng thật mong manh
Lỗi nơi mình là chính?…

Một số kẻ như thánh
Nhưng lại sống vội vàng
Nói ra toàn ngọc vàng
Thu đá cuội một gánh…

Có những thứ chẳng đáng
Sao lại thấy bận tâm
Nhiều lúc bị hiểu nhầm
Lặng thinh không phản kháng…

Ừ thì hãy sống chậm
Mắt cũng phải trông xa
Không cứ đâu trẻ- già
Để cõi lòng thanh thản…

14/09/2022