Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/03/2023 08:30, số lượt xem: 166

Thôi thì cứ sống thôi
Cứ sống cho là đúng
Như muôn cây vẫn đứng
Ngọn vẫn hướng lên trời…

Lòng người tin hay dừng
Cảnh giác không thể thiếu
Điều đó có thể hiểu
Niềm tin đừng có ngưng…

Còn có một số điều
Trên con đường đã chọn
Luôn mỉm cười mà đón
Sống được bấy chứ nhiêu…

Thử thách vẫn luôn còn
Vấp ngã là liên tục
Chắc có lúc bất lực
Niềm tin sẽ hao mòn…

Hãy cứ bước thẳng lưng
Đi trong vùng lý trí
Chớ đi theo ích kỷ
Sẽ đau đúng lúc dừng…

Bản thân đừng quá ì
Mạnh mẽ lên mà bước
Công danh sẽ có được
Hãy cứ bước đi đi…

01-03-2023