Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/05/2015 16:13, số lượt xem: 346

Nhiều khi ước hoá đá bên đời
Hạ ghé xuân kề kệ thảnh thơi
Nắng gió trơ mình vô giác cảm
Sương mưa mặc sức chẳng hoen ngời
Bình tâm thưởng nguyệt say đêm tắm
Tĩnh dạ chờ mây thẩm rượu mời
Chẳng bạn không tình mà vẹn đức
Thiên cơ đến lúc nở môi cười…

22-05-2015