Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/11/2022 20:45, số lượt xem: 39

Ngọt ngào thiếu nữ liếc mùa xuân
Để nắng buồn so đứng thất thần
Có phải ai qua vừa bén đoạn
Tơ hồng rối loạn mộng phân vân…

09-11-2022