Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/05/2015 09:12, số lượt xem: 378

Tạc tượng ông này má mạ Ma
Bàn tay của Chúa lạ la là
Cầu trường rực lửa hô hò họ
Trận bóng điên cuồng tả tá ta
Tội lỗi – thiên tài đu đú đủ
Đam mê – bách tật bứa bưa bừa
Thôi thì xấu tốt kề kê kệ
Tớ mộ nên đành cá cả ca…

22-05-2015