Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/05/2018 14:59, số lượt xem: 215

Vơi đầy khúc nhạc gửi về ta
Ước vọng yêu thương những quyện hoà
Lời ngọt ấm thay vui nhớ cảnh
Tiếng thơm nồng mãi thích mong hoa
Nơi đâu luyến mộng nhân tình gọi
Chỗ đấy say mơ dục ái sà
Rồi để biết thương ai tủi phận
Chơi trò đuổi bắt rộn bài ca

----------------

Ca bài rộn bắt đuổi trò chơi
Phận tủi ai thương biết để rồi
Sà ái dục mơ say đấy chỗ
Gọi tình nhân mộng luyến đâu nơi
Hoa mong thích mãi nồng thơm tiếng
Cảnh nhớ vui thay ấm ngọt lời
Hoà quyện những thương yêu vọng ước
Ta về gửi nhạc khúc đầy vơi

20/05/2018