Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/03/2023 08:48, số lượt xem: 22

Dăm câu chuyện phiếm giết thời giờ
Ong bướm vui đùa vẽ đục dơ
Nắm lấy tay chàng gieo ái nhạt
Ghì theo bóng ả hứng ân hờ
Xe đầy sắc đẹp thân dầm bẩn
Óc rỗng tiền tài xác ngấm dơ
Ấp kiểm tra nhau buồn mắt lạ
Yên cùng tận hưởng mặt trơ trơ…

16-03-2023