Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/08/2022 07:57, số lượt xem: 55

Có những ước mơ bay cao
Cho em vén mộng tìm vào
Trong giảng đường nhiều tri thức
Nơi thắp sáng những khát khao
Nâng bức chân em đi đến
Tương lai đang chờ đợi nào
Chúc em hái nhiều thành tựu
Để người sau phải ước ao…

24-08-2022