Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/04/2020 18:36, số lượt xem: 277

Muốn không một chuyến đò đưa
Tìm động tình ái sớm-trưa chẳng rời
Tình nơi cô gái gọi mời
Thơ làm ma trận giữ người thơ yêu
Hàng ngàn con chữ làm liều
Đánh vào động ái phá điều vẽ mơ
Con đò lạc bến, xa bờ
Thơ giờ thất thế hững hờ buông xuôi
Kệ thây, mặc xác hai người
Để xem động có giống lời hay không
Cứ bên mà vẽ mơ hồng
Tạm quên không nghĩa động lòng nhường cho
Nổi ghen là đẵm con đò
Theo chân cụ Táo mới trò bà-ông
Ngoan thì yên chuyến xuôi dòng
Cập bờ rồi tính giờ không nói nhiều...

02-04-2020