Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/02/2023 10:28, số lượt xem: 58

Thế thời này lắm nhiễu nhương
Tham công nhác việc lại thường có danh
Chỉ cần ông, chú, bác, anh
Sợi dây quan hệ nắm nhanh để lười
Kẻ thì mồi để treo môi
Đứa còn dẫn ái cho người dầm thân...
Mốt mai hếch mặt gác chân
Dẫu không làm lớn nhưng dần giống quan
Bằng phân lại dám hất hàm
Chiếc ô quan hệ bất phàm xoè ra
Bao nhiêu cản trở phiền hà
Như hoà trong nước, như pha trong bình
Tan ra nhạt giữa vô minh
Nhếch môi cười khẩy nhục vinh cây cầu
Kiếp người dài ngắn bao lâu
Dân đen vẫn khổ thương đầu không ô...

17-02-2023