Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/02/2021 10:29, số lượt xem: 317

Giữa phồn hoa mà chẳng điều lưu luyến
Khi mầu hồng lạc chuyến với chúng ta
Cây cỏ dại lặng trong cánh đồng hoa
Chờ với đợi một ngày rời bỏ chốn...

Dịch lại bùng khiến nhiều thân khốn đốn
Cô-rô-na sung sướng với nhân quyền
Nhiều mầm dịch không dập tắt vì quên?
Do tất cả đang giữ nền kinh tế...

Có một nơi... ừ, một nơi nghèo thế
Nhân quyền chưa cao nhưng đáng tự hào
Cô-rô-na là phải bắt hết vào
Vâng, chắc chắn! Không phải nơi gieo bệnh...

Giữa cộng đồng có nhiều người bạc mệnh
Tiếng khóc, nỗi đau, mệt mỏi, chia lìa
Dịch phía này, nhiều nữa ở phía kia
Nơi thần chết vẫn đêm ngày khôn lớn...

Nơi cỏ dại lạc đường nên khốn đốn
Đánh đổi đời người lỗ vốn thời gian
Bởi khác bầy chung dòng lũ, bất an
Xin từ tạ, ta về không tiếc. Thọ...

02-02-2021