Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/03/2023 08:21, số lượt xem: 115

Lưng chừng dốc núi
Một mầu xanh cây
Vướng một áng mây
Vỡ thành sương khói…

Xa nhìn giống cháy
Giữa mầu xanh cây
Gió quyện rung cây
Thành ra sương đấy…

Mơ ngủ quá vậy
Một chú thỏ con
Lăn lộn bùn non
Lấm không buồn nhẩy…

Chú chim chào đón
Trên chạc cây cao
Gọi bạn dậy nào
Cánh xoè cong tớn…

Một vùng nhốn nháo
Rừng cây xôn xao
Cứ tưởng làm sao
Hoá ra gió đảo…

Như một tràng pháo
Bỗng lại lặng im
Như máy hết pin
Không điều cảnh báo…

Bới đào, tìm kiếm
Miệng hố tươi nguyên
Chú dế thản nhiên
Tổ hoang độc chiếm…

Mặt trời vừa đến
Một hố đỏ sâu
Ai dám nhìn lâu
Mắt đau nửa tiếng…

Nhà thơ làm biếng
Nịnh nọt mặt trời
Sáng trưng lên rồi
Khu rừng diện kiến…

03-03-2023