Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/01/2019 12:13, số lượt xem: 118

Anh hùng nản kiếp phẩy tay chơi
Gác kiếm khoanh chân kệ thói đời
Bỏ Hoạ hàn khay dăm bút thả
Buông Cầm đứt sợi mấy dây rơi
Chơi cờ mệt óc không vui lắm
Múa quạt ong đầu chẳng buồn xơi
Chén tửu hò rô thì cũng tạm
Đường Thi thổi chữ ấy ta mời...

21.12.2013