Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/01/2023 08:40, số lượt xem: 39

Một buổi chiều
Giống bao chiều
Theo gió lộng
Với mây phiêu…

Ở bờ song
Cỏ soi dòng
Nhìn thấy bóng
Oằn èo cong…

Cá lòng tong
Tắm nước trong
Vẫn hóng chuyện
Thấy thoả lòng…

Sóng gợn lên
Như lời nguyền
Tình yêu nhỏ
Bao đời truyền…

Tình yêu to
Neo chuyến đò
Của cuộc sống
Nặng chăm lo…

Có đoái trông
Mới thấy rằng
Rất nhiều thứ
Vẫn tươi hồng…

11-01-2023