Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/09/2022 09:13, số lượt xem: 37

Đã nhiều lần
Ra ngoài sân
Thấy hàng xóm
Đang để phần…

Chẳng dám dòm
Chỉ trông nom
Sợ mất trộm
Mất món ngon…

Có nhiều hôm
Cơn gió nồm
Tìm hơi thở
Nóng từng cơn…

Nóng cả thơ
Nóng lắm cơ
Tìm câu chốt
Lâu hàng giờ…

Dại hay khôn
Vẽ lời đồn
Cô hàng xóm
Muốn thơ ôm…

05-09-2022