Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/03/2023 17:39, số lượt xem: 23

Nhà anh lại ở đầu làng
Nhà em thì ở dưới làng cuối đê
Kể đường thì cũng hơi xa
Nhưng mà nghĩ lại chỉ bằng sải tay
Nhà anh có dãy cau này
Nhà em lại có giàn trầu xanh xanh
Cả làng chỉ có nhà anh
Và nhà em nữa song hành trầu cau
Nào ai cưới hỏi những đâu
Đều qua nhà anh
Đều ghé nhà em
Trầu em lại với cau anh
Chúc mừng hạnh phúc những đôi vợ chồng...
Cau trầu
Ai nỡ tách đâu
Em không làm vậy...
Nhưng đành thế sao?
Em mang đâu những câu cau
Về trồng từng dãy ngay bên giàn trầu
Để anh lặng với cau anh
Đứng nhìn cau rủ - cau buồn với anh...

09/2003