Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/03/2023 09:06, số lượt xem: 34

Dưới trời trong xanh
Tâm thiện lòng thành:
“A Di Đà Phật”
Chắp tay cầu Đức Phật chở che…

Những lời đã nghe
Có lời dăn đe
Có câu giảng dậy
Mong loài người nhận thấy điều hay…

Người tỉnh, kẻ say
Tâm đục, tính ngay
Hãy mau buông bỏ
Chắp tay vào từ đó: tụng kinh…

14-03-2023