Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/05/2022 20:20, số lượt xem: 57

Chiều về
Nhiêu khê
Sóng biển
Diện kiến…

Ta quên
Cạnh bên
Gió lộng
Biển động…

Hoàng hôn
Chạnh buồn
Xem hướng
Tiên lượng…

Mặt trời
Ngủ mười
Hai tiếng
Sẽ hiện…

12-05-2022