Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/08/2019 14:43, số lượt xem: 240

Hoạ sĩ vẽ hình
Quên kéo rèm đậy
Để bao kẻ trầm trồ nhìn thấy ngẩn ngơ

Một hình vẽ thôi
Bao ý kiến người
Nghệ thuật - dâm loạn buồn cười nhiêu khê

Bức hình khen - chê
Hoạ sĩ tái tê
Đọc dòng bình luận ngại - ghê tâm đời

Thi sĩ thả lời
Hoạ theo tranh vẽ
Có không comment phán phê không nào

Miệng đời lưỡi dao
Một nhát đâm chết
Nghệ thuật nào rồi gượng lết đời xem?...

12.01.2014