Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/04/2022 19:57, số lượt xem: 74

Bướm đậu hoa rồi đừng vỗ cánh
Cây đau nhánh đó bởi liền thân
Lần đầu đón nắng còn chưa đã
Nát, cũ rồi như bắt đền dần…

27-04-2022