Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/04/2019 11:29, số lượt xem: 214

Sầu đời hái nguyệt bán ai mua
Toả ngát trời đêm chứ mấy vừa
Đủ bạc thăm hàng say sắc toả
Dăm đồng đến quán ngất hương đưa
Cô liêu một bóng không người hỏi
Trống vắng riêng đời chẳng kẻ thưa
Tửu quyện pha trăng ân ái uống
Mê tơi mộng tưởng chị Hằng đùa...

11.01.2014