Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/09/2022 09:36, số lượt xem: 23

Chửa dùng thịt thỏ sứt môi con
Chửa uống riêu cua đẻ ngược hàng
Chửa nếm lươn trê sinh sẽ cực
Chửa ăn ếch nhái giọng đâu tròn
Chửa xơi cháo sẻ nào cân mắt
Chửa húp canh rùa ắt lệch non
Chửa hãy kiêng khem nhiều bạn nhé
Chửa đừng mắc phải thế là ngon…

04-09-2022