15.00
Đăng ngày 27/01/2023 10:11, số lượt xem: 72

Tớ khổ đau này đã khổ đau
Làu bàu sáng tối vẫn làu bàu
Dư năm mới rõ là năm mới
Đủ kiếp sau cùng cũng kiếp sau
Sướng - khổ nhiều thành quen sướng - khổ
Sang - giàu ít bữa ước sang giàu
Ai lên tiếng nhỉ nào lên tiếng
Giúp đỡ nhau mà hãy đỡ nhau…

27-01-2023