Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/03/2023 09:15, số lượt xem: 130

Vẫn đợi em về trước cửa đây
Về đi lỡ gió đóng then cài
Vừa rồi đã gãy vài tia nắng
Vửa nẫy còn tàn mấy bóng mây
Vướng bận đời người đâu điểm đến
Van nài cuộc sống chẳng nơi quay
Vay hai lấy một đâu người dõi
Vận khí suy tàn sẽ trắng tay…

13-02-2023