Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/02/2023 15:49, số lượt xem: 90

Vườn hoa cúc nở đón em về
Để mộng anh dài với đất quê
Ở lại cùng nha cho thoả ước
Không đi nữa nhé để vẹn thề
Xuân xanh gợi chuyện như ban phước
Tuổi trẻ khơi nguồn giống ủ mê
Chắc phải ghim duyên này mới được
Tơ hồng bện chặt thử đi đê…

25-02-2023