Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/02/2023 17:27, số lượt xem: 39

Mưa rơi mãi con đê làng nhem nhuốc
Tôi đứng lặng trên bến sông thân thuộc
Dưới tán cây già tôi tìm mộng ngày xưa...
Ngoài kia, những con sóng bạc đầu hung dữ
Đuổi theo nhau đưa đò mộng em trôi đâu
Chiều khuất bóng nỗi lòng ai ngơ ngác
Làm sao tìm được đò mộng em đây
Đò em nơi đâu và em ở đâu?
Mây vẫn trôi, mưa vẫn rơi rơi mãi
Bến chiều kìa ai vẫn đứng dõi tìm ai
Nhớ ngày trước trên bến sông tôi đợi
Đò em đến trở tôi qua sông
Tôi thấp thỏm mỗ lần đò em tới muộn
Rồi bâng khuâng như đón đợi người thương
Và giờ đây đò em còn trở mộng
Hay quên rồi... - em lấy chồng thế là xong
Còn tôi vẫn trên bến sông tôi nhớ
Về ngày xưa - em trở đò mộng trên sông...

06.2002