Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/03/2022 20:38, số lượt xem: 84

Nắng
Vàng chiếc lá
Một chiều lạ bên hồ
Sen bung nở loã lồ sắc hoa…

Đoá
Hoa sen mới
Vẫn chờ đợi tay em
Đem về nhé, đẹp thêm căn phòng…

Vọng
Trong nét cổ
Mang nỗi khổ cho ai
Yêu thật đấy áo dài - hoa sen…

27-03-2022