Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 18/07/2014 14:07, số lượt xem: 430

Sân ga lạ, sân ga lạ
Tàu về ta đứng một mình ta
Bổng tiển bao nhiêu người xa lạ
Yêu thương bổng chốc hoá hồng hà

Sân ga lạ đoàn tàu xa lạ
Một lần chuyển bánh lướt qua ta
Một lần để gió đùa man mác
Một lần ta dừng lại sân ga...