đêm Avatar vui quá, lâu không gặp lại thi sỹ NA. thơ vẫn nồng nàn như dạo nào!