giốg cảm xúc của mình thế?
buồn và cô đơn

...Nên nỗi buồn đành mượn dòng lệ đắng
      Để âm thầm lặng lẽ khóc với trăng...
                    H.H