Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/12/2015 14:00, số lượt xem: 415

Lấp lửng giai nhân hằn bóng nguyệt,
Lưa thưa sương giáng tựa tuyết mai.
Đêm đêm khí lạnh xuyên việt tới,
"Để lại nơi này cảnh đơn côi."
Ban mai bừng tỉnh giai nhân khuất,
Sớm mộng trưa tàn cảnh yến anh.
Cô liêu giữa ánh trăng huyền diệu,
Tiếng lá bay vèo trên mái che.
Có một sự cô đơn không hề nhẹ,
Chỉ lòng ta biết với lòng ta.
Chỉ nghe muôn nẻo thanh âm tịnh,
Ngút mắt trông theo nẻo đường xa.