15.00
Đăng ngày 03/12/2015 14:01, số lượt xem: 564

Đêm tối tĩnh mịch,
Âm thanh lạnh băng.
Phiên gió cô độc,
Lữ khách đồng hành.