Chưa có đánh giá nào

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 19/03/2019 09:14, số lượt xem: 520

Mới vừa cất bước ra khơi
Bão giông ập đến, tả tơi cánh buồm
Cứ tưởng đi hết con đường
Thế mà lạc mãi tận phương trời nào.
Ánh trăng tít ở ngọn cao
Con thuyền giữa sóng làm sao quay về?
Mái chèo buông tiếng hả hê
Linh hồn-xác thịt sắp kề bên nhau.!.