Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/03/2019 09:02, số lượt xem: 324

Chờ em như tối chờ trăng
Chờ em như thể nắng vàng chờ xuân!
Chờ em như ngõ chờ chân
Chờ em như những nhịp vần chơ thơ!
Chờ em như ngủ chờ mơ
Chờ em như kẻ thẫn thờ chờ đêm!
Chờ em như phố chờ đèn
Chờ em như chốn bình yên chờ đời.!.