Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/11/2015 16:12, số lượt xem: 284

Tay dâng một chút tình người
Tha hương đất khách ai thời biết đâu
Miệng cười tim héo nghẹn đau
Ước thành tượng đá gom sầu trần gian
Vọng quê lệ ứa cơ hàn
Tìm ngày về lại tủi khan mộng đêm
Phồn hoa run rẩy môi mềm
Giật mình vỡ giấc gọi tên quê mình…

21-10-2015