Đăng ngày 30/03/2024 21:34, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi N Anh Tuấn vào 30/03/2024 21:36, số lượt xem: 231

Gần quá sao gần quá
Nhưng chẳng đến với nhau
Ví tôi như chiếc lá
Chưa héo đã rụng mau.

Em lặng bước xôn xao
Tôi chậm bước dạt dào
Thời gian ơi trôi chậm
Muốn gần cớ vì sao.

Bây giờ tôi có đến
Em mở lòng đón không?
Dù không em thương mến
Tôi vẫn sẽ đợi trông.

Hai hàng ghế mà xa
Trong ánh mắt chiều tà
Dù sắp giờ ly biệt
Tôi vẫn sẽ đợi mà.

Cái giá của tình yêu
Làm ta quá mệt mỏi
Nhưng từ nó như nào?
Dù tim ta toàn sỏi.

4h54p
12/03/2024