Năm nay út mẹ đã xa rồi,
Pháo đỏ còn đâu nhặt đốt chơi,
Để mẹ giật mình, cười trốn mất,
Đầu năm mẹ mắng tí ti thôi.

Vườn ta hoa nở được chừng mô?
Đường có tươi mầu áo các cô?
Phố có ngọt ngào mùi bánh kẹo
Chú tầu có ngập táo, hồng khô?

Mừng tuổi xuân nầy mẹ muốn chi?
Muốn con học giỏi để mau thi,
Mẹ hẹn chờ con khoan tóc trắng
Phen nầy con hứa chẳng ra đi.

Phần con, mẹ biết muốn gì không?
Áo tết may bằng một khúc sông,
Khăn tết, một rừng trời xanh thẳm,
Cười vui rộn rà mấy mùa đông.

Ngày xưa, mẹ nhỉ, lúc còn thơ,
Cuộc sống xây bằng mơ với mơ,
Mẹ chỉ biết con, con biết mẹ,
Mà nay đàn lỗi mấy cung tơ.