Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/12/2020 17:23, số lượt xem: 165

Hỏi người đi qua
Hỏi nàng hộ ta
Đây là tơ lụa
Hay nhện trao quà

Nếu tơ lụa
Hỏi dâu ngọt hay đắng
Nếu là ngọt
Hỏi trắng hay vàng

Mà sao mà sao
Gối đầu nằm
Lời rằng lời rằng
Rằng lời bể dâu

Dâu ngọt hay đắng
Gieo duyên lo lắng
Giọt nắng tia mưa
Say sưa dữ lành

Nếu tơ lụa
Hỏi người qua đường
Có đi ngang vườn
Nhớ kể ta nghe

Ta nghe ta nghe

Nếu nhện giăng tơ
Là mượt hay xơ
Mà được quay tơ

Quay tơ quay tơ
Vây buộc mắc kén
Ôm lòng cắt xén
Say mơ say mơ

Nếu nhện giăng tơ
Có nên tôn thờ
(hỏi) Gió bên sông bờ

Vì ta mắc kén
Đợi ngày giải nén
Đâu ngờ thoát mén

Thoát mén giải nén
Vẫn là mắc kén
Tơ quay tơ quay
Mơ say mơ say

Hỏi người qua đường
Có đi ngang vườn
Mang lòng mắc vướng
Thoả niềm tỏ tường

26/9/2020, Mỹ Phước