Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/11/2022 11:06, số lượt xem: 95

Khi lối về phủ hoa
Chàng mang thanh tầm sét
Rủ bụi đường phong ba
Theo dấu xưa vào nhà

Vẫn hình hài như cũ
Nhưng thời gian đã già
Vội ngẩn mất lời ru
Ngọn cỏ dài gục ngã

Đâu rồi kẻ phương xa
Khói dài ngang mắt buồn
Không sợ chi sóng cả
Bằng cõi lòng tiếng chuông

Khi lối về đã qua
Chàng men tìm dấu vết
Rủ bạn đường tiếng ca
Ngoảnh ngơ há chăng còn

Mỹ Phước, 19/9/2022