Chưa có đánh giá nào
Nước: Nga
1 bài thơ
Tạo ngày 30/11/2010 19:31 bởi hongha83
Mark Andreevich Sobol (1918-1999) là nhà thơ Nga Xô Viết, sinh ở Mátxcơva. Ông là con trai nhà văn Andrew Sobol, mẹ là bác sĩ. Sobol thuộc lớp các nhà thơ Nga mặc áo lính và trưởng thành trong chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Trước khi ra trận, ông đã tốt nghiệp khoa đạo diễn của học viện Nghệ thuật ở Samarkan. Sau chiến tranh, Sobol tiếp tục làm báo trong quân đội. Tác phẩm chính "Thơ" xuất bản năm 1951, sau đó bổ sung và tái bản.