15.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi HN 8X vào 24/11/2020 02:14, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi HN 8X vào 15/04/2021 14:18

À ơi dế trũi ngủ nào
Miệt mài tìm dấu đồng bào làm chi
Nửa đồi lở đã xanh rì
Bấm chân mà tiễn người đi yên lòng.

Quay về lối cũ đi sông
Để cho con dế đưa chồng nỉ non
Bao phen bão đổ đòi cơn
Bấy nhiêu tang trắng thắt dồn tóc xơ.

À ơi gió thổi phất phơ
Tung bay giùm những ngọn cờ ở đây
Dầm mưa mẹ vẫy mỏi tay
Còn thuyền tế độ còn đầy tương lai.


Ninh Bình, 24/11/2020