15.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi HN 8X vào 27/12/2016 23:42, đã sửa 7 lần, lần cuối bởi HN 8X vào 15/04/2021 13:59

Người về bỏ lại sau lưng
Nửa chừng giấc mộng, nửa chừng thanh xuân
Nửa chừng ái, nửa chừng ân
Nửa chừng con tạo xoay vần nhục vinh.

Người về sóng bạc xây thành
Nửa con thuyền đạo chòng chành biển khơi
Nửa câu kệ, nửa cuộc đời
Lời kinh còn đó, lòng người còn không?

Người về theo sóng long đong
Chắp câu trống điểm thu không đường trường
Người về bỏ lại vấn vương
Năm cung ai gảy, canh trường ai nghe.


Đồ Sơn, 07/12/2016