1, Hà Nội hoàng hôn đỏ,
Tình anh em có tỏ?

2, Chiều Hà Nội nhuộm hồng tóc em,
Anh nhớ em nhớ cả chiều Hà Nội.

3, Hà Nội có bánh rán lúc lắc,
Yêu anh có điều gì thắc mắc?

4, Ô Quan Chưởng bún ốc nguội ngọt mát,
Sao bằng anh với tình yêu bát ngát?

5, Em bảo muốn đến làng Vòng,
Vòng đi vòng lại vòng vào tim anh.